Przejdź do treści

Phones

 Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

tel. (076) 847 41 00
fax (076) 845 13 64

 

Skrzynka poczty elektronicznej właściwa do kontaktu z Urzędem Gminy Polkowice:

kancelaria@ug.polkowice.pl

 

Czas przyjmowania interesantów

  • w poniedziałek, środę i czwartek od godziny 7.30 do godziny 15.30 
  • w wtorek od godziny 7.30 do godziny 17.00
  • w piątek od godziny 7.30 do godziny 14.00 

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Burmistrza bądź Zastępców Burmistrza w każdy wtorek w godzinach od 14:30 do 17:30.

 


NIP Urzędu Gminy: 692-00-03-980

Regon Urzędu Gminy: 000526682


NIP Gminy: 692-22-53-936

Regon Gminy: 390647618


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy Polkowice


 


Jednostka Imię i nazwisko Nr telefonu
Burmistrz Łukasz Puźniecki  (76) 84 74 100
Z-ca Burmistrza
ds. Gospodarczych
Wojciech Marciniak  (76) 84 74 100
Z-ca Burmistrza
ds. Społecznych
Paweł Greń  (76) 84 74 100
Sekretarz Jadwiga Ignatowska-Zając  (76) 84 74 100
Skarbnik Katarzyna Gryś  (76) 84 74 157
główny specjalista - pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego i pomocy publicznej Mariola Kurant (76) 84 74 199
Gminny Architekt Zieleni Elżbieta Kaczorowska (76) 84 74 191
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Natalia Boroń (76) 75 92 097

 

Jednostka Osoba kierująca Nr telefonu
Biuro Rady Miejskiej i Jednostek Pomocniczych  Anna Pełechaty
(76) 75 92 096
Biuro Radców Prawnych Hadrian Bucyk
(76) 84 74 163
Referat Zamówień Publicznych Anna Romańska (76) 84 74 126
Referat Rozwoju Gminy Elżbieta Gałek-Kapusta  (76) 84 74 167
Główny księgowy
Danuta Krawiec  (76) 84 74 136
Wydział Organizacyjno-Administracyjny Lilla Żelem  (76) 84 74 189
Wydział Spraw Obywatelskich Grażyna Greń  (76) 84 74 127
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Bożena Maciejowska
(76) 84 74 122
Wydział Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych
(76) 84 74 151
Wydział Komunalny
Marzena Olejnik (76) 84 74 187
 Wydział Oświaty i Kultury Alicja Kamecka  (76) 84 74 142
Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Małgorzata Kalus-Chiżynska  (76) 84 74 195
Wydział Komunikacji Medialnej -
Rzecznik Prasowy
Roman Tomczak
 (76) 84 74 134
Wydział Planowania Przestrzennego,
Geodezji i Nieruchomości
Jolanta Brzózka (76) 72 46 786
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Bożena Wiśniewska  (76) 84 74 161

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Służba bhp 

Grzegorz Kardyś  (76) 84 74 160
Portiernia - Informacja  (76) 84 74 146
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Adamczyk-Felkel (76) 84 74 181
Wydział Informatyki Marcin Szydłowski
(76) 84-74-149

 

84-74-199