Przejdź do treści

W drodze do patronatu

W drodze do patronatu
fot. Roman Tomczak

Dodane: Monday, 9 September 2019

Pod znakiem rycerskich zabaw odbył się pierwszy w historii miasta Jarmark św. Sebastiana. Impreza wpisuje się w cykl przedsięwzięć, które mają budować tożsamość lokalną w oparciu o postać tego świętego. Być może już w przyszłym roku Stolica Apostolska ogłosi św. Sebastiana oficjalnym patronem Polkowic.

 

4 lipca 1680 r. rajcy miejscy ślubowali w kościele pw. św. Michała Archanioła wierność miasta św. Sebastianowi, prosząc go w zamian z uwolnienie mieszkańców od epidemii dżumy. Czarna śmierć zbierała żniwo od czerwca do sierpnia. Po ustaniu choroby w kościele św. Michała ufundowano obraz wotywny przedstawiający scenę ślubowania, ołtarz poświęcony św. Sebastianowi oraz dobudowano wieżę do bryły kościoła – wszystko w akcie dziękczynienia za uwolnienie od dżumy.

 

Postać świętego męczennika z epoki cesarstwa rzymskiego żyła w tradycji miejskiej do 1945 r., później była zapomniana.

 

Teraz burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki rozpoczął proces przywracania Polkowicom ich historycznej tożsamości, m. in. poprzez kultywowanie tradcyji górniczych oraz obyczajów związanych z kultem patrona miasta. Jarmark św. Sebastiana jest jednym z nich.

 

W niedzielę, 8 września, polkowicki Rynek zapełnił się kramami, postaciami rycerzy i mnóstwem mieszkańców miasta. Jarmark rozpoczęła Msza św., podczas której ks. dr Jarosław Święcicki mówił o m. in. o postaci św. Sebastiana jako tego, który zdał się na wolę Bożą, nie wyzbył się swoich przekonań ryzykując własnym życiem. Ks. Święcicki nawiązał tym samym do niedzielnego czytania z Ewangelii, w którym mowa jest o bezwzględnym poświęceniu się Bogu.

 

Po Mszy św. rozpoczął się cykl imprez, które przygotowały dla polkowiczan Polkowickie Centrum Animacji oraz Stowarzyszenie Zamek Jędrzychów. Wokół Ratusza rozstawiły się kramy z rzemieślnikami, można było wziąć udział w warsztatach plastycznych, turnieju o miecz św. Sebastiana czy obejrzeć emocjonujący pokaz ognia. Wydarzeniu towarzyszyła charytatywna zbiórka krwi. Udało się pozyskać ponad 22 litry tego bezcennego płynu.

 

Jak zapowiedział burmistrz Łukasz Puźniecki, od przyszłego roku Jarmark św. Sebastiana będzie się odbywał 4 lipca, w rocznicę ślubowania polkowickich rajców.

 

Jednocześnie trwa proces przekazywania formalności związanych z patronatem do Legnickiej Kurii Biskupiej. To właśnie Kościół diecezjalny będzie prawie w całości odpowiedzialny za prawne przygotowanie ogłoszenia św. Sebastiana patronem Polkowic.