Przejdź do treści

Awanse dla nauczycieli

Awanse dla nauczycieli
fot. UG Polkowice

Dodane: Monday, 19 August 2019

Polkowickie grono pedagogiczne powiększyło się dziś o kolejnych 6 nauczycieli mianowanych. Akty nadania stopnia awansu zawodowego uroczyście wręczył Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic.

 

Awanse odebrały i ślubowanie złożyły Monika Małachowska, Marzena Purzycka i Natalia Sznajdrowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego oraz Weronika Maraj,  Agnieszka Jankowska i Monika Oniszko ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach.

 

– Oświata to jest jeden z filarów na których  rozwijamy gminę Polkowice. Dziękuję Państwu za to, że inwestujecie w swoją edukację, doskonalicie umiejętności, bo to z kolei przekłada się na funkcjonowanie polkowickiej oświaty – mówił podczas uroczystości burmistrz.

 

Dla nauczycieli to ważny etap kariery zawodowej. Stopień nauczyciela mianowanego jest kolejnym etapem na drodze dalszego rozwoju zawodowego. Wcześniej, zgodnie z procedurą, pedagodzy muszą odbyć prawie trzyletni staż zawodowy i uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Ostatnim etapem jest egzamin przed komisją powołaną przez burmistrza.

 

W gminie Polkowice nauczyciele mianowani stanowią 25 proc. ogółu nauczycieli, znaczną większość bo prawie 60 proc. to nauczyciele dyplomowani. Nauczyciel dyplomowany, to najwyższy już stopień awansu zawodowego przewidywany przez Kartę Nauczyciela.

 

Awanse dla nauczycieli
fot. UG Polkowice