Przejdź do treści

Sesja absolutoryjna za nami

Sesja absolutoryjna za nami
fot. Ryszard Flisiewicz

Dodane: Thursday, 27 June 2019

Wotum zaufania dla Łukasza Puźnieckiego i absolutorium dla budżetu za rok 2018. Radni na ostatniej sesji przyjęli oba wnioski bez głosu sprzeciwiającego się.

 

Swoje głosy radni oddali m. in. na podstawie lektury raportu o stanie gminy, przygotowywanego po raz pierwszy.

 

– Dziękuję radnym poprzedniej kadencji, poprzedniemu burmistrzowi, urzędnikom, pracownikom spółek gminnych i jednostek organizacyjnych Gminy. Nasz wspólny wysiłek zmierza do polepszenia jakości życia polkowiczan – skomentował Łukasz Puźniecki.

 

Burmistrz odebrał bukiet kwiatów za przyznane mu votu zaufania oraz za absolutorium dla budżetu. Za to ostatnie podziękowane odebrał także poprzedni burmistrz Wiesław Wabik, bowiem to on był autorem budżetu na 2018 r. i odpowiadał za jego realizację.

 

Sesja absolutoryjna za nami
fot. Ryszard Flisiewicz