Dotacja z gminy na remont lub przebudowę

Dotacja z gminy na remont lub przebudowę
fot. Roman Tomczak

Dodane:

Można  składać wnioski na remont, przebudowę lub prace konserwatorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w gminie Polkowice. Termin składania dokumentów upływa 15 września br.

 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości usytuowanych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, którzy w przyszłym roku planują wykonać roboty budowlane, polegające na remoncie lub przebudowie oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

 

- W ramach wsparcia  gmina pokryje połowę kosztów remontu lub przebudowy, który poniesie właściciel nieruchomości.  Zachęcam do składania wniosków i współdecydowania o kształcie i wizerunku otaczającej nas przestrzeni - mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

 

Granice Specjalnej Strefy Rewitalizacji w gminie Polkowice podzielone zostały na pięć obszarów.  Pierwszy z nich to fragment osiedla Polkowice Dolne, ulica Krokusowa oraz fragment ulicy Chocianowskiej (nr 29 – 33) wraz z zabytkowym parkiem przy ul. Chocianowskiej.  Kolejny to centralna część miasta czyli ulice Głogowska, Kominka, Skrzetuskiego, Kmicica, Spółdzielcza, Wołodyjowskiego, Krótka,  Ratowników, 11 Lutego i 3-go Maja. Do tego obszaru został włączony obiekt zabytkowego wiatraka oraz teren, na którym zlokalizowane jest Polkowice Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. O dotację mogą ubiegać się również mieszkańcy ulic:  Dąbrowskiego, Kasztanowa, Brzozowa, Sucharskiego, Akacjowa, Klonowa, Wojska Polskiego, Harcerska, Małkowskiego, Młodych, Szarych Szeregów, Baczyńskiego, Korczaka, Kusocińskiego, Miłosna. Procesem rewitalizacji objęte zostały też miejscowości Dąbrowa oraz Tarnówek.

 

W ubiegłym roku, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dofinansowano remonty dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Skrzetuskiego 1-13 i 2-14.

 

Wnioski można składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do  Zarządzenia nr 430/19 Burmistrza Polkowic (link) do 15 września br. w kancelarii UG Polkowice, ul. Rynek 1. Więcej informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, ul. Rynek 2/6, tel. 76 84 74 166.

 

Dotacja dotyczy robót budowlanych, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 2020.

 

Mapa na której można sprawdzić czy nieruchomość jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji:

 

Roman Tomczak